Chuyện gia đình

chong hen

Chồng hèn

Từ lúc cưới vợ anh mang tiếng “hèn” đi nhiều. Có bị bạn bè trêu chọc là “đội vợ...
... ...